Werk maken van herstel

Stappenplan voor ontwikkeling van natte, kruidenrijke graslanden in veenweiden

Kruidenrijk Grasland Vroegere Zanding IFG

Hoe zijn vanuit ontwaterde productiegraslanden (weer) vochtige tot natte, kruidenrijke graslanden te ontwikkelen? Naar dat ontwikkeltraject deed A&W onderzoek, in opdracht van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Herontwikkeling van kruidenrijke graslanden is belangrijk vanwege soortenrijkdom en biodiversiteit, maar dat niet alleen. Ook voor behoud van de veenbodem en een gezond bodemleven zijn hervernatte, kruidenrijke graslanden belangrijk. Bovendien vormt het de basis van een natuurvriendelijke, circulaire landbouw in het veenweidegebied.

Er is een overzicht gemaakt van de verschillende stappen en bijbehorende graslandtypen, die moeten worden doorlopen voor herontwikkeling van kruidenrijk grasland. Ook de valkuilen waarmee rekening gehouden moet worden horen daarbij. Bij verkeerde maatregelen, of verkeerde timing van maatregelen, kan de ontwikkeling blijven steken in een fase met soortenarme vegetatie. De gebundelde kennis dient uiteindelijk als basis en communicatiemiddel voor concrete stappen in de praktijk.

De praktische informatie is beschikbaar in de vorm van een vereenvoudigd stappenplan. Achtergrondinformatie is te vinden in de uitgebreide rapportage.

Fotograaf:
Fotograaf: