Over ons

Herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie en toekomstbestendig land- en waterbeheer zijn grote opgaven van deze tijd. Als onafhankelijk ecologisch adviesbureau spelen wij, samen met opdrachtgevers en omgeving, hierin graag een rol.

A&W in het kort

Sinds 1988 helpen wij onze opdrachtgevers met onafhankelijk onderzoek, plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, ecologische effectenstudies, natuurtoetsen en integraal waterbeheer. Eigen (veld)onderzoek en data-analyse vormen belangrijke bronnen van kennisopbouw, inspiratie en advisering.

Voor veel vraagstukken zijn verschillende expertises nodig. We werken daarom regelmatig samen met andere partijen, zoals ingenieursbureaus, landschapsarchitecten, planologen, stedenbouwkundigen, universiteiten en onderzoeksinstituten. Zo ontstaat advies op maat, dat is gebaseerd op betrouwbare ecologische gegevens, verzameld en verwerkt volgens wetenschappelijk verantwoorde methoden.

Wat we belangrijk vinden

Wat we belangrijk vinden is dat bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening wordt gehouden met natuur, landschap en de kwaliteit van onze leefomgeving. A&W heeft daarom als missie om ecologisch onderzoek uit te voeren en ecologische adviezen uit te brengen, die bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, herstel van biodiversiteit en een effectieve natuurbescherming in Nederland en daarbuiten.

Passend bij onze missie, visie, kernwaarden en de aard van ons werk willen we als bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen: dat zit ons ‘in het bloed’. U kunt onze MVO-verklaring hier inzien.

Ontwikkeling en innovatie

De wereld verandert, en daarmee ook de maatschappelijke opgaven en de inhoud van ons werk. Denk aan klimaatverandering, duurzaam waterbeheer of de energietransitie. Vanuit onze ecologische passie en om onze klanten adequaat te kunnen bedienen, zijn we steeds in ontwikkeling en werken we voortdurend aan verbreding en innovatie.

A&W internationaal

Herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie en toekomstbestendig land- en waterbeheer zijn grote opgaven van deze tijd. Als onafhankelijk ecologisch adviesbureau spelen wij, samen met opdrachtgevers en omgeving, hierin graag een rol.

Lees meer
Medewerkers

Herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie en toekomstbestendig land- en waterbeheer zijn grote opgaven van deze tijd. Als onafhankelijk ecologisch adviesbureau spelen wij, samen met opdrachtgevers en omgeving, hierin graag een rol.

Lees meer
Vacatures

Zijn er vacatures bij A&W? Dat kun je op deze pagina ontdekken.

Lees meer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi