Monitoring van biodiversiteit Ecologische begeleiding

Een nieuw vogelwalhalla bij de Prins Hendrik Zanddijk

Foto: Suzanne Dijksen
Noord Oost Punt Strandhaak

Sinds de voltooiing in 2019 is de Texelse Prins Hendrik Zanddijk uitgegroeid tot een belangrijk broedgebied voor kust- en zeevogels. De drie kilometer lange zanddijk is aangelegd in de Waddenzee, met o.a. als doel om hier de natuurwaarden te versterken. In opdracht van uitvoerder Jan de Nul Group, verzorgde Altenburg & Wymenga de ecologische begeleiding bij het project. Om te zien hoe het nieuwe natuurgebied in de praktijk functioneert, monitoren we ieder jaar de broedvogels. 

A&W heeft Lieuwe Dijksen, nu voor het derde jaar op rij, gevraagd om deze zogenaamde broedvogelkartering uit te voeren. In eerdere jaren broedden er meeuwen en Dwergsterns op en om de nieuwe zanddijk. Afgelopen seizoen vestigden ook kolonies Visdieven en Kokmeeuwen zich in het gebied. De grote verrassing van afgelopen jaar was een grote kolonie Grote sterns die de strandhaak koos als broedplaats. Op basis van waarnemingen wordt geschat dat de kolonie uit 600 paren bestond. Er zijn ca. 300 jongen vliegvlug geworden. Een succesvolle kolonie dus! En dat in een jaar dat de soort te kampen had met vogelgriep. Voor vrijwel alle andere aanwezige vogelsoorten die broedden in het gebied, geldt dat ze ten opzichte van de afgelopen jaren stabiel in aantal of gegroeid zijn.

Het droge zandige deel van de dijk is het domein van de zangvogels. Naarmate de takkenstructuur van de Duindoorns in de komende jaren voller wordt, zullen er naar verwachting meer soorten zangvogels gaan broeden, zoals Grasmussen en Kneuen. Ook nu al wordt er volop gezongen in het gebied: grondbroeders als Graspiepers, Veldleeuweriken en Witte en Gele kwikstaarten weten de dijk al een aantal seizoenen te vinden.

Ondanks de heersende vogelgriep, laat de monitoring een stabiele of positieve trend zien. Het broedseizoen van 2023 is net losgebarsten, en we kijken nu al uit naar de resultaten. Gelukkig kun je altijd ‘live’ kijken naar alles wat zich in het gehele gebied afspeelt, vanaf het uitkijkpunt dat gemakkelijk te bereiken is via verharde paden.

Fotograaf:
Fotograaf: