Dierbeweging en zenderstudies Monitoring van biodiversiteit

Werken de faunapassages in het Naardermeer?

20200204 111502

Recent zijn een aantal faunapassages aangelegd onder het spoor in het Naardermeer. Natuurmonumenten, Prorail en de provincie Noord-Holland willen nu weten of en hoe deze passages werken. A&W gaat dat de komende 3 jaar monitoren, samen met Cosmonio Imaging BV, Naturalis Biodiversity Center en Waarneming.nl.

Het eerste jaar benutten we om inzicht te krijgen in het gebruik van de passages per soort(groep). Met die informatie bepalen we welke soortgroepen extra aandacht krijgen in het veldonderzoek in jaar 2 en 3.  Wildcamera’s verzamelen continu gegevens over het gebruik van de passages. Die enorme hoeveelheid beelden wordt geanalyseerd met software voor automatische beeldherkenning. Batcorders bepalen het gebruik door vleermuizen. Het merken en terugvangen van kleine zoogdieren en amfibieën moet een beeld geven van het aantal individuen dat de passages gebruikt. Het onderzoek en de resultaten delen we – ook tussentijds – met een breder publiek. Dat gebeurt onder andere via waarneming.nl, een halfjaarlijkse nieuwsbrief en een presentatie in het bezoekerscentrum ter plekke.

Het is een prachtig project, waar we veel zin in hebben. We houden u op de hoogte!

Fotograaf:
Fotograaf: