Werk maken van herstel

Goed weidevogelbeheer werkt!

Grutto Hans Pietersma

Weidevogelbeheer is wel degelijk zinvol om de achteruitgang van de weidevogels tegen te gaan. Dat was vandaag, 10 mei, de boodschap van een Friese delegatie voor de Tweede Kamer. Ze boden er de evaluatie aan van het Friese weidevogelbeleid van de afgelopen jaren.

Uit die evaluatie, opgesteld door A&W, komt naar voren dat weidevogels, in het bijzonder de Grutto, sterk onder druk staan. Maar bij een kwalitatief goed beheer gaat die achteruitgang minder snel, en er zijn bij sommige soorten ook lichtpuntjes. Die boodschap is belangrijk, omdat kortgeleden een analyse van de Rekenkamer in het nieuws was, die concludeerde dat weidevogelbeheer niet werkt en kort door de bocht weggegooid geld is. Juist die analyse was te kort door de bocht. En dat moet gehoord worden, ook in de Tweede Kamer. Want in het kader van het Aanvalsplan Grutto wordt in Fryslân momenteel gewerkt aan het tot stand brengen van tenminste 1000 ha grote en aaneengesloten weidevogellandschappen met een optimaal beheer. Daarvoor is brede steun nodig.

Een interview met Ernst Oosterveld van A&W, een van de leden van de delegatie, is hier te vinden.

Fotograaf: Hans Pietersma
Fotograaf: Hans Pietersma