Wadden, zee en delta's Monitoring van biodiversiteit

Zoute vegetatiekarteringen: sleutelen met SALT

20230726 165456

In de zomer zitten we niet stil. Vieren de meeste mensen vakantie op de Waddeneilanden, dan gaat A&W voor Rijkswaterstaat de kwelders op om de vegetatie in kaart te brengen. Een prachtige opdracht, want juist in augustus bloeien Lamsoor en Kortarige zeekraal en kleurt de westerkwelder van Schiermonnikoog violet en wijnrood. In een cyclus van zes jaar worden alle door zee beïnvloede delen van Nederland in kaart gebracht. Dit om te bepalen hoeveel oppervlak er tot de waardevolle pionierzones, lage, middenhoge en hoge kwelders behoort. Als deze vegetaties in oppervlak achteruitgaan of sommige ervan juist onevenredig toenemen verliezen we niet alleen een uniek stukje Nederland, maar wordt ook niet voldaan aan de Europese natuurwetgeving.

Om de zones in kaart te brengen, werken we met een zoute vegetatietypen-sleutel: de SALT-typologie. Deze is door Rijkswaterstaat opgesteld om zo uniform mogelijk de types op naam te brengen. Een grote klus, want op de kwelders van Schiermonnikoog zijn met 3D-luchtfoto’s vooraf 4000 vlakjes onderscheiden. In het veld moeten die allemaal beoordeeld worden! Gelukkig werken we samen met een sterk team van ervaren karteerders, waaronder Veldbiologische werken en Pranger & Tolman Ecologen, en achter de schermen onze GIS-afdeling en Bureau EFTAS uit Duitsland.

Naast nieuwe kennis levert dit project ook prachtige plaatjes op:

 

Fotograaf:
Fotograaf: