Monitoring van biodiversiteit

Faunapassages in het Naardermeer

Faunapassage Naardermeer

Het Naardermeer is Nederlands oudste beschermde natuurgebied. Grotendeels ontoegankelijk voor publiek en daardoor een rustige oase voor veel soorten. Zo broedt er een van de kernpopulaties van de purperreiger, maar komen er ook boommarters, boomvalken, ringslangen en sinds kort de otter voor. Het moeras wordt al sinds eind 19e eeuw doorsneden door een spoorlijn. Tegenwoordig komt er elke twee minuten een trein voorbij. Dat heeft een negatief effect op kleine en grote diersoorten, vanwege aanrijdingen en versnippering van populaties. Om daar wat tegen te doen zijn in 2019 – op initiatief van de Provincie Noord-Holland, ProRail en Natuurmonumenten – onder het spoor door negen faunapassages aangelegd. 

A&W is gevraagd om drie jaar lang het gebruik van zeven van deze passages te monitoren. In het voorjaar van 2020 was de start en inmiddels zijn er veel en waardevolle gegevens verzameld. Daarmee proberen we de waarde van de faunapassages ecologisch te duiden: wat betekenen ze voor het natuurgebied? Er wordt ingezet op permanente dataverzameling met behulp van wildcamera’s en batcorders (apparatuur om geautomatiseerd geluiden van passerende vleermuizen op te nemen). Daarnaast doen we specifiek veldwerk naar soorten waar de passages voor ontworpen zijn.

Onder meer boommarter, hermelijn, wezel, haas, egel, das, vos en verschillende muizensoorten blijken gebruik te maken van de voorzieningen. Waardevol zijn zichtwaarnemingen van (beschermde) watervleermuizen die door twee passages vlogen. Datzelfde geldt voor de vangst van levende woelmuizen, bosmuizen en spitsmuizen in meerdere passages. Spectaculair was de vaststelling van de grote gerande oeverspin: een soort die zeer gevoelig is voor fragmentatie van z’n leefgebied. Deze maakte niet alleen gebruik van de faunapassages als verbinding, maar ook om er te vervellen, permanent te verblijven en te overwinteren. Dit nieuws haalde recentelijk onder meer de Gooi- en Eemlander. Op zondag 6 november schuift collega Teun Smink aan bij het radioprogramma Vroege Vogels om meer te vertellen over de laatste bevindingen van het onderzoek.

Meer lezen over de monitoring? Zie hier

 

Fotograaf:
Fotograaf: