Biodiversiteit

Over Noordse woelmuizen gesproken…

Muisje

Zowel beroepsmatig en als vrijwilliger doen A&W-ers onderzoek aan Noordse woelmuizen. De afgelopen week is in geschikte gebieden in Noord-Holland en Fryslân in het veld druk gezocht naar deze bijzondere soort. 

In Fryslân is de muizenstand in de zomerpolders in en rond de Snitser Mar weer gepeild. Daarvoor worden vallen gebruikt waarin de muizen levend gevangen worden. Dit onderzoek vindt sinds 2007 jaarlijks plaats, met behulp van verschillende vrijwilligers. De Leeuwarder Courant ging mee het veld in en deed verslag
Zowel in Fryslân als in Noord-Holland is ook een andere methode gebruikt. Hier wordt samen met de Zoogdiervereniging gezocht naar muizenkeutels. Van die keutels wordt met behulp van eDNA vastgesteld welke soort het betreft. Hier schreef NH Nieuws een item over. 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: