Werk maken van herstel Ecologische begeleiding

Drijvend eiland voor visdieven

20180612 143239

Een kolonie visdiefjes op het dak van een appartementencomplex in De Westereen veroorzaakt veel overlast bij de bewoners. Woningcorporatie Accolade, eigenaar van het complex, heeft A&W om advies gevraagd.

Onderzoek van A&W maakte duidelijk dat er in 2018 ongeveer 60 paar visdieven broedden en het broedsucces zeer goed was. De locatie is daarom belangrijk voor de Friese populatie visdieven. De provincie Fryslân heeft om die reden de broedlocatie aangemerkt als ‘jaarrond beschermde nestplaats’. Dit houdt in dat niet zomaar maatregelen mogen worden genomen, maar zorgvuldig te werk dient te worden gegaan. Om het dak op zo’n locatie ongeschikt te mogen maken, is een alternatieve broedgelegenheid nodig. En dat moet vooraf geregeld worden. Daarnaast moet de huidige locatie ongeschikt gemaakt worden. Dat laatste is gedaan door verwijdering van het grind en het spannen van netten.

A&W heeft in samenspraak met Staatsbosbeheer voorgesteld om als alternatieve broedlocatie een drijvend eiland aan te leggen in de waterplas ten noorden van De Westereen. De aanleg is begeleid vanuit Stichting Kustbroedvogelfonds. Samen met Nauticparts BV heeft deze stichting het ‘Sterre’-broedvogeleiland ontwikkeld dat al op diverse plaatsen is gerealiseerd. Vorige week is het kunstmatige eiland in elkaar gezet en verankerd. A&W volgt de komende jaren de ontwikkelingen op het nieuwe eiland op de voet!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olga Stoker.

Fotograaf:
Fotograaf: