Monitoring van biodiversiteit Ecologische effectenstudies

Veldwerk in het Lauwersmeer

Koeien Lauwersmeer 2

A&W houdt jaarlijks de stand bij van muizen in het Lauwersmeergebied. Deze monitoring is onderdeel van een onderzoek in opdracht van de NAM naar de effecten van bodemdaling op het systeem. In dit geval heeft dat betrekking op muizen en muizenetende roofvogels. Bij het uitvoeren van het veldwerk vandaag, hebben onze ecologen prachtig weer. Ze hebben daarnaast veel belangstelling van het vee. Om ervoor te zorgen dat de muizenvallen niet vertrapt worden, zijn de paarden in de beweidingseenheid Schildhoek/Pampusplaat uit hun zomerweide gehaald. Daar werd onderstaand filmpje van gemaakt.

Fotograaf:
Fotograaf: