Werk maken van herstel Monitoring van biodiversiteit

Reuring in het riet met A&W

Life+ Alde Feanen

Op 25 en 26 september a.s. vindt het symposium ‘Reuring in het riet’ plaats. Dit symposium draait om waterriet en hoe dat te (her)ontwikkelen. Dat is van belang omdat waterriet een sleutelrol speelt in laagveenmoerassen, vooral voor moerasvogels.  Op het symposium staan twee Life+ projecten centraal: ‘Booming business’ in de Alde Feanen en ‘A better life for Bittern’ in het Zwarte Meer en Drontermeer. In beide gebieden zijn maatregelen uitgevoerd om waterriet te ontwikkelen. Vanwege de nauwe betrokkenheid bij beide Life+ projecten levert A&W een bijdrage aan het symposium. Ron van der Hut houdt een presentatie over de monitoring van rietontwikkeling in het Zwarte Meer en Drontermeer. Wibe Altenburg vertelt over de ecologische betekenis van waterriet en herstelmaatregelen in de Alde Feanen.

Fotograaf:
Fotograaf: