Werk maken van herstel

Biodiversiteit versterken

B&L Akkerhommel Op Knoopkruid Foto A&W

Versterking van de biodiversiteit staat volop in de belangstelling. Maar hoe kan dat het beste? Voor welke soorten doe je dat en wat hebben die nodig? Wat zijn zinvolle maatregelen, wanneer en waar?

A&W werkt op verschillende manieren aan het beantwoorden van dergelijke vragen. Zo adviseren we bij het biodivers inrichten van nieuwe en bestaande woonwijken. Dat gaat dan zowel om de huizen zelf (‘natuurinclusief bouwen’) als om de openbare ruimte en zo ecologische verbindingen te maken met de omgeving. Ook helpen we bij het opstellen van (actie)plannen om de biodiversiteit in dorpen, steden en het landelijk gebied te versterken. We stellen scherp welke maatregelen zinvol zijn, passend bij de kenmerken van het landschap en aansluitend bij al aanwezige natuurwaarden. We begeleiden ook het proces om samen met andere betrokken partijen tot concrete acties te komen.

Recent voerden we dergelijke projecten uit voor de gemeenten Hoorn, Leeuwarden en Waadhoeke. Ook werken we aan plannen voor o.a. de provincies Flevoland en Fryslân. Zo analyseerden we voor Fryslân lopende initiatieven van burgers, vrijwilligersorganisaties, overheden en bedrijven op het vlak van biodiversiteitsherstel. Het rapport is hier te downloaden. Maar ook op kleinere schaal zijn we actief, zoals in praktische adviezen voor ecologische inrichting van bedrijventerreinen.

 

Initiatieven gericht op biodiversiteitsherstel in Fryslân in samenhang met het bodemtype
Fotograaf:
Fotograaf: