Populatiebeheer en genetica

Resultaten beheerexperiment Muskusratten beschikbaar

FE Muskusrat Foto Calle Boot

Muskusratten worden als een plaagsoort beschouwd in Nederland en het hele jaar door worden ze bestreden.  De Unie van Waterschappen heeft een zorgvuldig ontworpen en bijzonder groot managementexperiment uitgevoerd om hypotheses te testen over de effectiviteit van muskusratbestrijding. Gebleken is dat muskusratpopulaties kunnen worden beheerst door bestrijding, maar de ruimtelijke schaal van de benodigde implementatie bleek veel belangrijker dan verwacht. De resultaten van het experiment zijn onlangs gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel. Dit artikel beschrijft één van de aspecten op basis waarvan een onderbouwde besluitvorming over bestrijding mogelijk is geworden. Het artikel is hier te vinden.

De bevindingen zijn onderdeel van een samenhangend onderzoeksprogramma. Dat is in opdracht van de Unie van Waterschappen uitgevoerd door A&W en onderzoekspartners van de Universiteit van Amsterdam, Simon Fraser Universiteit Canada, H&K Waterkeringen en de Zoogdiervereniging. Een overzicht van beschikbare documentatie is onder andere hier te vinden:
Overzicht output onderzoeksprogramma Muskusratten

Fotograaf:
Fotograaf: