Dierbeweging en zenderstudies Slimme data-inwinning Ecologische effectenstudies

Volop stagiairs bij A&W

Veldwerk voedselbeschikbaarheid

Voor veel studenten is het nu moeilijk om een stageplek te vinden. A&W doet haar best om studenten ruimte te bieden om ervaring op te doen. Ons helpt het om zaken uit te zoeken waar anders geen mogelijkheid voor is. En dat lukt prima! Er lopen al enkele stagiairs rond en dat aantal groeit de komende tijd verder.

Het gaat vooral om onderzoek in het veld, en dat aan allerlei onderwerpen bij verschillende afdelingen. Zo wordt in een aantal steden onderzoek gedaan naar het gebruik van verschillende typen nestkasten door huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Of onderzoek aan vissen, waarbij vispassages langs de Waddenkust en de recente aangelegde zout-zoetovergang in Noard Fryslân Bûtendyks gemonitord worden. Achter de waddendijk, bij Westernieland, wordt de voedselbeschikbaarheid voor kluten bij de Klutenplas bestudeerd. Ook werkt een student mee in onderzoek aan predatie van weidevogels. Dat varieert van plaatsen en uitlezen van cameravallen, annoteren van de beelden in Agouti tot keutels verzamelen voor DNA-analyse en het doen van ‘ouderwetse’ veldwaarnemingen. Verder spelen studenten een rol in ganzenprojecten. Stageopdrachten aan effecten van verjaging en aan de invloed van beweiding op rietstructuur zijn net afgerond. 

Ook buiten het veld zijn stagiairs actief, uiteraard coronaproof. Zo bieden we ruimte aan een student van de opleiding tot ICT-beheerder en een studente van de opleiding voor journalistiek. Daarnaast wordt meegewerkt aan een model voor automatische soortherkenning van beelden van wildcamera’s. Monnikenwerk, handmatig duizenden foto’s determineren om er vervolgens ons  AI-programma NOUS mee te trainen.

Het is wat meer op afstand dan we gewend zijn, maar we maken er samen het beste van. Annemieke, Gerwin, Iris, Jeldert, Jeltje, Joost, Kjell, Lars, Maaike, Martina, Senna en Stefan: veel succes en een fijne tijd bij A&W!

Purperreiger betrapt met wildcamera
Fotograaf:
Fotograaf: