Werk maken van herstel Monitoring van biodiversiteit

Staat van de Natuur in de Noardlike Fryske Wâlden

P1090008

Op het jubileum van het agrarisch collectief de Noardlike Fryske Wâlden op vrijdag 30 september j.l. werd de Staat van de Natuur gepresenteerd.  Het coulisselandschap van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is het best bewaarde aaneengesloten kleinschalige elzensingel – en houtwallengebied van Europa. De biodiversiteit in het gebied is groot. De elzensingels en houtwallen herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Uit de monitoring van A&W en Landschapsbeheer Friesland blijkt, dat het gebied een verscheidenheid aan broedvogels en vleermuizen herbergt. De aantallen op de telpunten zijn de laatste jaren stabiel. Analyse van de gegevens laat zien, dat de ontwikkeling van de struiklaag, het volume van de boomkroon – als maat voor de ouderdom van bomen – en het aantal dwarssingels in de omgeving belangrijk zijn voor de dichtheid van broedvogels en vleermuizen. Ernst Oosterveld en Eddy Wymenga hielden daarom een pleidooi voor meer aandacht voor die aspecten. Ook benadrukten ze het belang van bloeiende struiken en bomen voor insecten, en daarmee voor vogels en vleermuizen. De resultaten van de monitoring zijn samengevat in de Brochure Staat Van De Natuur NFW.  

Bekijk hier de presentatie Staat Van De Natuur Noardlike Fryske Walden A&W

Fotograaf:
Fotograaf: