Monitoring van biodiversiteit Quickscans/natuurtoetsen

Heikikkers weer actief!

DSC 1759

De heikikker is weer actief! Deze kikkersoort komt voornamelijk voor in natuurgebieden. Om geen risico te lopen op bevriezing wordt overwinterd op droge plekken. Nu de temperaturen oplopen komen ze weer tevoorschijn. Het is tijd voor de voortplanting en daarvoor wordt het water opgezocht. Dat betekent ook, dat hun bijzondere roep weer te horen is. Vanuit ondiepe wateren klinkt het zacht klokkende ‘ploep, ploep’, waarmee mannetjes een partner hopen te lokken.

Bij Altenburg & Wymenga doen we de komende periode weer volop onderzoek naar het voorkomen van deze beschermde kikkersoort. De aanleiding daarvoor is vaak een quickscan, waarbij geconcludeerd is dat mogelijk heikikkers aanwezig zijn. Dat onderzoek doen we door in de avondschemering te luisteren naar het kenmerkende geluid van de kikkers of door volwassen dieren te vangen. Uiteraard worden ze daarna weer vrijgelaten. Later in het jaar kan met een net gevist worden naar jonge dieren.

Fotograaf:
Fotograaf: