Toekomstbestendig waterbeheer Werk maken van herstel

OBN-rapport eutrofe moerassen

Witwangstern (E. Klop)

Eutrofe moerassen staan volop in de belangstelling. Vaak ingericht en ingezet om water te bergen, blijken ze een explosie van natuur op te leveren. Vooral in de beginfase na inrichting is de rijkdom aan moerasvogels enorm, waaronder bijzondere pioniersoorten zoals geoorde fuut, porseleinhoen, kleinst waterhoen en witwangstern. Ook veel andere soorten zoals bijvoorbeeld otter, bever, waterspitsmuis, heikikker, ringslang en zeearend kunnen profiteren. Maar naast de succesverhalen zijn er ook gebieden waar de ontwikkeling niet verloopt zoals gewenst. 

Om meer inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren is onderzoek gedaan in opdracht van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN). Onderzoekscentrum B-Ware, NIOO-KNAW, Jan van der Winden Ecology en Altenburg & Wymenga voerden deze studie samen uit.  De nadruk lag op het inventariseren van informatie en het bieden van overzicht. Er is ingezoomd op een selectie van moerasgebieden, verspreid over nat Nederland. Van deze 12 gebieden is onder meer de variatie in moerasstadia en (avi)fauna onderzocht en geëvalueerd. Ook zijn in een aantal terreinen fysische en chemische eigenschappen van de bodem en vegetatie geanalyseerd. Een belangrijke aanvullende informatiebron waren interviews met de beheerders over hun ervaringen. Waar meetgegevens schaars zijn, is vaak een schat aan cruciale praktijkinformatie beschikbaar bij beheerders. 

Het onderzoek brengt veel nieuwe informatie, ervaringen en ideeën samen. Tegelijkertijd roept het veel nieuwe vragen op. Hoewel de geheimen van de eutrofe moerassen nog niet allemaal zijn ontrafeld, is deze studie alvast een belangrijke stap. Het OBN-rapport  ‘Inrichting, ontwikkeling en beheer van moerassen op voormalige landbouwgrond: Een eerste verkenning van de ontwikkeling van eutrofe moerassen’ is hier te downloaden.

 

Fotograaf:
Fotograaf: