Werk maken van herstel Monitoring van biodiversiteit

Artikel broedvogels van het coulisselandschap van de Friese Wouden

Coulisselandschap
In het wetenschappelijke tijdschrift Ardea is recent een artikel verschenen met een habitatanalyse van broedvogels van het coulisselandschap van de Friese Wouden.  Collega’s Ernst Oosterveld, Erik Klop en Els van der Zee analyseren in het artikel welke kenmerken van houtsingels en houtwallen de broedvogelaantallen het beste verklaren. Ze gaan in op de ecologie van de singels en wallen en op de invloed van het beheer. De bestaande beheerregeling pakt gunstig uit voor struweelvogels. De broedvogels zouden daarnaast gediend zijn met het oud laten worden van de beplanting. Het artikel is hier te downloaden.
Fotograaf:
Fotograaf: