Dierbeweging en zenderstudies Ecologische effectenstudies

Onderzoek naar effecten zwarte wiek bij windturbines

IMG 20161006 141929680 HDR

Samen met Bureau Waardenburg onderzoekt A&W de komende 3 jaar of het zwart verven van een wiek van een windturbine helpt om het aantal aanvaringsslachtoffers onder vogels te verminderen. Eerder onderzoek in Noorwegen liet zien dat deze maatregel werkt. De vraag is nu of dit ook voor de Nederlandse situatie geldt.

Als de zwarte wiek ook in Nederland werkt zou dit een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor het stilzetten van windturbines om de sterfte van vogels te beperken. Het onderzoek is een initiatief van de provincie Groningen en RWE in samenwerking met andere overheden, de natuursector en private partijen in de windsector.

Voor meer informatie zie de projectbeschrijving.

Fotograaf:
Fotograaf: