Monitoring van biodiversiteit

Veenmossen en het Haaksbergerveen

Glanzend Veenmos

Het Haaksbergerveen: een bijna 600 ha groot hoogveengebied in het zuidoosten van Twente. Samen met het Buurserzand vormt dit het Natura 2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen. De flora en vegetatie van het Haakserbergerveen is voor het laatst gekarteerd in 2013. Dit jaar is het opnieuw aan de beurt om gekarteerd te worden en A&W is blij dat te mogen doen, in opdracht van Staatbosbeheer.

In mei is gestart met de florakartering van de graslanden. Vanaf september karteren we de vegetatie van het veen- en heidegebied, met vijf medewerkers. Dat gebeurt laat in het seizoen, omdat een deel van de veenmossen in de herfst begint te verkleuren en ze dan beter herkenbaar zijn. Om onze veenmossenkennis weer een boost te geven organiseerden we een aftrap met veenmossenspecialist Rudi Zielman (van ZiMVo). Rudi komt al in het gebied sinds zijn middelbareschooltijd en kent het op z’n duimpje. De gezamenlijke start leverde meteen bijzondere vondsten op van Glanzend veenmos, Uitgebeten veenmos en Week veenmos. Een combinatie van soorten als Hoogveen-veenmos, Wrattig veenmos, Lavendelhei en Kleine veenbes lijkt in het Haaksbergerveen niet eens meer heel bijzonder. Maar is dat natuurlijk wel, want de deze soorten zijn typerend voor hoogveenbulten.

 

Fotograaf:
Fotograaf: