Werk maken van herstel

Helpt greppelplasdras kievitkuikens overleven?

IMG 20190516 WA0001

In de nieuwste aflevering van De Levende Natuur, tijdschrift voor natuurbeheer, is een artikel verschenen over recent werk van A&W aan weidevogels. Het betreft onderzoek naar het effect van greppelplasdras op de overleving van Kievitkuikens. Samen met Wageningen Environmental Research en Sovon hebben we op drie plekken in Nederland 109 Kievitkuikens van een zendertje voorzien en gevolgd hoe het hen verging. Tegen de verwachting in deden de kuikens het niet beter op percelen met greppelplasdras dan op gewone grasland- en maispercelen. Een mogelijke oorzaak is dat de grasgroei op de plasdraspercelen nauwelijks werd geremd. Hierdoor ontstond er een voor de kuikens ondoordringbare vegetatie. Op grond van de bevindingen staan in het artikel meerdere beheeraanbevelingen. Het artikel is hier te downloaden:

Greppel-plasdras: bouwsteen voor beter weidevogelbeheer (pdf)

Fotograaf:
Fotograaf: