Werk maken van herstel

Met kennis over weidevogelbeheer de boer op!

Grutto

In de afgelopen winterperiode heeft Ernst Oosterveld, weidevogelspecialist bij A&W, in Fryslân en Groningen tien lezingen gehouden over de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar weidevogelbeheer en –bescherming. Hij was te gast bij agrarische natuurverenigingen, vogelbeschermingsgroepen en provinciale en landelijke bijeenkomsten, veelal  tijdens jaarlijkse weidevogelbijeenkomsten. In de lezingen stond steeds de kernproblematiek in de weidevogelbescherming, de kuikenoverleving, centraal. Steeds kwamen aan bod: de sleutelrol van kuikenoverleving, de rol van grasland- en waterbeheer en predatie, mogelijkheden om op gebiedsschaal (boerenland en reservaat) de kuikenoverleving te vergroten en mogelijkheden om de rol van predatie terug te dringen. De lezingen boden een prima gelegenheid om de bevindingen van recent weidevogelonderzoek te bediscussiëren met de mensen die in het veld de bescherming in de praktijk brengen. De lezingen waren op uitnodiging van ANV’s, Vogelwachten en provinciale samenwerkingsverbanden.

Voor meer informatie over lezingen kunt u contact opnemen met Ernst Oosterveld.

Fotograaf:
Fotograaf: