Werk maken van herstel Dierbeweging en zenderstudies

Waterbuffels in de Diemerscheg

Waterbuffels Diemerscheg

Recent zijn waterbuffels geïntroduceerd in Waterlandtak-West, onderdeel van de Diemerscheg bij Amsterdam, om de natuur te versterken. Dit moerasgebied is belangrijk voor soorten als otter, ringslang en verschillende water- en moerasvogels. Het is interessant om na te gaan of waterbuffels geschikt zijn om een moeilijk begaanbaar, nat terrein als dit mee te beheren. Daar is nog zeer weinig ervaring mee in Noord-Holland. Voer voor onderzoek dus!

Dat onderzoek voert A&W uit, in opdracht van Provincie Noord-Holland. Doel van het project is om de effecten van beheer met waterbuffels te monitoren en te evalueren. Ook brengen we op basis van deze informatie advies uit om het gebruik door doelsoorten te optimaliseren. De monitoring loopt vijf jaar, waarbij inrichting, beheer, vegetatieontwikkeling en fauna worden gevolgd. Vervolgens worden de gegevens geïnterpreteerd en op wetenschappelijke wijze geëvalueerd. Aanvullend worden omgeving en andere betrokkenen meegenomen in het project en deelgenoot gemaakt van de bevindingen.

Meer informatie vanuit Provincie Noord-Holland is te vinden op de website , en in onderstaand filmpje.

Fotograaf:
Fotograaf: