Werk maken van herstel Populatiebeheer en genetica

Symposium Scholekster: is het tij te keren?

Uitsnede Scholeksters

Op zaterdag 29 oktober organiseren Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland het symposium Scholekster. Onderwerp zijn de resultaten van het recent afgesloten onderzoek Cumulative Human Impact on biRd Populations (CHIRP) en wat die betekenen voor de bescherming van de Scholekster. Waarom gaat deze soort in aantal achteruit? Is het tij nog keren?

A&W-er Magali Frauendorf houdt er een presentatie getiteld: Waarom is het broedsucces in agrarisch gebied tegenwoordig zo laag en is er ook nog een effect van de conditie waarin de vogels het overwinteringsgebied verlaten?

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: