Werk maken van herstel

Samen werken aan bescherming van weidevogels

Foto: Hans Pietersma
Grutto’s

Het Olterterpoverleg is het overlegplatform van Friese weidevogelorganisaties. Daarin werken alle partijen die in Fryslân te maken hebben met bescherming van weidevogels samen. Zaken die te maken hebben met de praktijk van weidevogelbescherming in Fryslân worden daarin onderling afgestemd. Bijzonder is de brede samenstelling: van jagers tot terreinbeherende organisaties. En ondanks de verschillende invalshoeken concentreert de samenwerking zich vrijwel altijd op punten van overeenstemming.

A&W heeft al lange tijd een rol in dit samenwerkingsverband. Na 19 jaar ’trouwe dienst’ namen onze collega’s Wibe Altenburg en Ernst Oosterveld vorige week afscheid. Wibe en Ernst gaven inhoudelijk en praktisch advies en zochten ecologische vraagstukken nader uit. Ook was Ernst de laatste 8 jaar secretaris.  Met ingang van dit jaar neemt collega Jelle Loonstra de functie als secretaris en ecologisch adviseur over.

Fotograaf:
Fotograaf: