Werk maken van herstel

Atelier Natuerlik Fryslân in Tresoar

IMG 20220512 WA0008 2

In Tresoar in Leeuwarden is de expositie Atelier Natuerlik Fryslân 2050 geopend. Deze tentoonstelling is gebaseerd op de visie Natuerlik Fryslân 2050 van A&W en Bureau Peter de Ruyter. 

Atelier Natuerlik Fryslân is een project van de partners van het Friese Herstelprogramma Biodiversiteit. In dit atelier wordt met elkaar gewerkt aan een toekomst met natuur en landschap als basis. Het atelier is geopend door de kinderburgemeester van Leeuwarden, als symbool voor de toekomst. De kinderburgemeester krijgt een belofte overhandigd door boer Sjoerd Miedema: een Belofte voor een Nieuwe Lente. Deze belofte is op 11 mei ondertekend door verschillende vertegenwoordigers van de Friese bevolking tijdens de gezamenlijke aftrap van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân 2022.

Via deze link is de visie Natuerlik Fryslân 2050 te downloaden.

Fotograaf:
Fotograaf: