Biodiversiteit

Samenwerking met Friese beroepsvissers verlengd!

Staart Snoek

A&W werkt sinds enkele jaren tot volle tevredenheid samen met enkele Friese beroepsaalvissers. Samenwerking vindt plaats bij visserijkundig onderzoek, bijvoorbeeld in verband met inventarisatie van beschermde soorten (Flora- en faunawet, natuurtoetsen). A&W maakt daarbij optimaal gebruik van de gebiedskennis van de beroepsvissers, die de Friese binnenwateren natuurlijk van haver tot gort kennen. De interpretatie en rapportage van de gegevens is bij A&W in goede handen.  Op 15 maart 2011 is de samenwerking opnieuw verlengd.
 

Fotograaf:
Fotograaf: