Monitoring van biodiversiteit

SNL-monitoring in Overijssel met kunstmatige intelligentie

Bos

Binnenkort start A&W met de SNL-monitoring van negen particuliere landgoederen in Overijssel. De monitoring is divers. We inventariseren zowel broedvogels, vlinders, sprinkhanen, libellen als plantensoorten. Ook wordt in specifieke terreindelen een vegetatiekartering uitgevoerd en meten we de bosstructuur.

Bij de vegetatiekartering gaan we aan de slag met een nieuwe werkwijze. Het vertrekpunt voor de digitale kartering is een grove kaart die wordt gemaakt vanuit de applicatie Natura.ai, een product van het Rotterdamse tech-bedrijf Sobolt. Deze kaart is gebaseerd op bestaande vegetatiegegevens en recente remote sensing-beelden, die middels kunstmatige intelligentie zijn geïnterpreteerd. In het veld gaan we vervolgens het grove kaartbeeld verfijnen en van nadere inhoud voorzien. Het gaat hierbij om een pilot van de provincie Overijssel. Het doel is om te verkennen of kunstmatige intelligentie een geschikt hulpmiddel is bij natuurmonitoring, waarmee tijd bespaard kan worden. 

Fotograaf:
Fotograaf: