Werk maken van herstel Populatiebeheer en genetica

Kansen voor de Patrijs in Nederland

De Patrijs heeft zowel in Nederland als in de rest van Europa een dramatische achteruitgang laten zien. Er zijn veel internationale studies gedaan naar de oorzaken van de achteruitgang en de mogelijkheden voor herstel van deze soort. Deze kennis zou sturend moeten zijn op welke oorzaken en maatregelen voor het herstel van de Patrijzenpopulatie zich zouden moeten richten. Daarnaast geeft deze kennis inzicht in welke maatregelen kansrijk zijn.

Altenburg & Wymenga heeft in opdracht van de Vogelbescherming Nederland een overzicht gegeven van deze kennis op basis van een literatuurstudie van wetenschappelijke internationale literatuur. Deze review, die ook als wetenschappelijk artikel zal verschijnen, geeft aanknopingspunten voor herstelmaatregelen in Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. R.M.G. van der Hut

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: