Toekomstbestendig waterbeheer Ecologie en klimaat Werk maken van herstel

Visie op klimaatbestendige veenlandschappen

Biodiverse Verlanding Alde Feanen

In de komende maanden werkt A&W aan een visie op klimaatbestendige veenlandschappen in opdracht van de gezamenlijke natuurorganisaties in Nederland. Voor dit mooie, en zeer relevante project wordt samengewerkt met landschapsarchitect Peter de Ruyter.

De opdracht komt voort uit het samenwerkingsverband Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Behoud en herstel van veengebieden als klimaatbuffer in het laagveenlandschap biedt oplossingen als het gaat om klimaatadaptatie. Weersextremen kunnen beter worden opgevangen met een flexibel en weerbaar watersysteem. De sponswerking van veen en veengebieden is hierbij essentieel voor het vasthouden en vertraagd afvoeren van water. En dat is het ook voor waarborging en ontwikkeling van natuurwaarden, natuurinclusieve vormen van landbouw en de belevingswaarde van het landschap.

Binnen de opdracht ligt de focus niet alleen op de bijdrage van natuurgebieden aan de klimaatopgaven. Aangezien ecohydrologische processen spelen op landschapsschaal, worden ook de mogelijkheden en kansen in de omgeving van natuurgebieden (overgangsgebieden) in beeld gebracht.  Het eindproduct is een kernachtige en toegankelijke visie, met veel visueel aantrekkelijke elementen.

Fotograaf:
Fotograaf: