Geo-analyse

GIS-analyses

Het combineren van ruimtelijke informatie is een sterk gereedschap om ruimtelijke patronen weer te geven of (veld)data te analyseren. Vegetatiepatronen worden verklaard wanneer die worden gecombineerd met hoogte-, bodem- en grondwaterkaarten, en verspreiding en bewegingspatronen van dieren worden logisch wanneer we die leggen over de verbreiding van de meest geschikte foerageergebieden. Ook de invloed van verstoring is zo objectief in kaart te brengen, en biedt aanknopingspunten om maatregelen te ontwerpen. A&W heeft uitgebreide ervaring met een breed scala aan GIS-analyses.

Fotograaf: