Geo-analyse

GIS-analyses

Het combineren van ruimtelijke informatie is een sterk gereedschap om ruimtelijke patronen weer te geven of (veld)data te analyseren. Vegetatiepatronen worden verklaard wanneer die worden gecombineerd met hoogte-, bodem- en grondwaterkaarten, en verspreiding en bewegingspatronen van dieren worden logisch wanneer we die leggen over de verbreiding van de meest geschikte foerageergebieden. Ook de invloed van verstoring is zo objectief in kaart te brengen, en biedt aanknopingspunten om maatregelen te ontwerpen. A&W heeft uitgebreide ervaring met een breed scala aan GIS-analyses.

Publicaties

Geo-analyse 1 januari 2018

Mapping Grassland Management Intensity Using Sentinel-2 Satellite Data

Bekijk PDF online (2,73 MB)

Terugkerende muizenplagen in Nederland. Inventarisatie, sturende factoren en beheersing

Bekijk PDF online (6,56 MB)
Geo-analyse 22 oktober 2015

Roodstaart

Bekijk PDF online (2,66 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: