Werk maken van herstel

Mosterdveen onder de loep

Mosterdveen, bij Ven F

Het Mosterdveen is een bijzonder natuurgebied op de Veluwe. In dit reliëfrijke gebied zijn, naast bos, droge en vochtige heide, vennen en hoogveenelementen te vinden. De vennen liggen in een stelsel van laagten dat wordt gevoed door lokaal grondwater. Dit water stroomt deels via een cascadesysteem van het ene naar het andere ven. Het gevolg: variatie in waterpeil en waterkwaliteit én bijzondere natuurwaarden, met als grote bijzonderheid de zeer zeldzame Veenbloembies.

Sinds eind jaren ’90 zijn allerlei natuurherstelmaatregelen uitgevoerd, met de laatste belangrijke verandering in 2014/2015. Toen bood de verwijdering van het voormalige recreatieterrein in het centrum van het Mosterdveen een prachtige kans om de landschapsecologische samenhang te versterken. A&W stelde daartoe in 2011 een inrichtingsplan op. 

Nu die herinrichting enkele jaren achter de rug is, heeft de gemeente Nunspeet – eigenaar van het Mosterdveen – A&W gevraagd om de stand van zaken op een rij te zetten. Zijn alle maatregelen uit het laatste inrichtingsplan 2011 uitgevoerd? Hoe wordt het gebied beheerd? Hoe ontwikkelen natuurwaarden (planten, dieren) zich sinds 2014/2015? En zijn veranderingen dan het gevolg van de herinrichting of spelen er andere factoren mee? De resultaten zijn wisselend: deels heel positief en deels wat minder, waarbij de reeks aan (zeer) droge zomers flinke impact lijkt te hebben. Op basis van de analyse zijn maatregelen geformuleerd om de karakteristieke natuur in dit gebied verder te beschermen en te ontwikkelen.         

Fotograaf:
Fotograaf: