Werk maken van herstel Ecologische begeleiding

Prins Hendrik Zanddijk wint de NGB-natuurprijs 2019!

Prins Hendrik Zanddijk

Op de Dag van de Kwaliteit van het Netwerk Groene Bureaus, 29 november j.l., heeft het project ‘Prins Hendrik Zanddijk’ de NGB-natuurprijs 2019 gewonnen!

Het Netwerk Groene Bureaus heeft in 2019 de NGB-natuurprijs beschikbaar gesteld. Dit voor initiatieven waar wordt ingezet op versterking van de biodiversiteit én samenwerking en innovatie belangrijke elementen zijn. Het door A&W ingezonden project Prins Hendrik Zanddijk werd door de collegabureaus als meest leerzame project gekozen. We zijn er zeer mee ingenomen!

De Prins Hendrik Zanddijk op Texel voldeed niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom heeft aannemer Jan De Nul deze dijk versterkt, in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De 3 km lange dijk is op unieke wijze versterkt: zand in combinatie met natuurontwikkeling. In de zomer van 2018 is met de uitvoering gestart en op 4 september 2019 is de Prins Hendrik Zanddijk opgeleverd. Er ligt nu een nieuwe zandduin aan de zeezijde van de voormalige harde dijk. Die zorgt ervoor dat de Prins Hendrikpolder ook in de toekomst een veilige waterkering heeft. Het succes van ecologische inbreng is te danken aan het in een vroeg stadium betrekken van ecologen in het proces en de goede samenwerking met alle projectpartners.

Fotograaf:
Fotograaf: