Monitoring van biodiversiteit

Hermelijnen in beeld

Hermelijn
Het fraaie van ecologisch onderzoek is dat de natuur telkens weer verassingen in petto heeft. In een meerjarig onderzoek naar de verspreiding en het voorkomen van kleine marterachtigen in Friesland kwamen we bijzondere beelden tegen op de uitgezette wildcamera’s. Parende hermelijnen. Dat is bijzonder omdat normaliter de paring plaatsvindt in de lente en zomermaanden, terwijl deze beelden eind oktober zijn gemaakt. Ze kunnen echter ook later paren waarna de bevruchte eicellen in rust gaan om zich in het voorjaar verder te ontwikkelen.
 
De hermelijn is een beschermde inheemse kleine marterachtige. In Nederland – maar ook in de meeste andere Europese landen – gaat het niet goed met de soort. In Friesland doet A&W voor de Provincie Fryslân voor tenminste drie jaar onderzoek naar verspreiding en voorkomen van de drie kleine marterachtigen hermelijn, wezel en bunzing. Zo kan meer inzicht worden gekregen in de verspreiding, de trend en de lokale ‘staat van instandhouding’. 
 
Fotograaf:
Fotograaf: