Medewerkers

Betrokkenheid, werkplezier en korte lijnen kenmerken ons bureau. We hechten aan ruimte voor nieuwe ideeën en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

A&W is georganiseerd in een aantal afdelingen, elk met hun eigen afdelingshoofd en medewerkers. Door de brede ervaring van onze medewerkers en de aard van onze projecten zijn er veel dwarsverbanden tussen de afdelingen. Voor elk project wordt een op maat gesneden team geformeerd met de benodigde expertise.

Medewerkers A&W
Anne Anjema

Anne Anjema

Expertise: filosofie en ethiek in ecologische vraagstukken
Anne

Anne Wolma

Expertises: (Afrikaanse) zoogdieren; mariene ecologie en wetgeving
Anneke

Anneke Rippen

Expertises: Noordzee- en Waddengebied, mariene ecologie. Hoofd afdeling Fauna-ecologie
Bart

Bart Trouw

Medewerker bedrijfsbureau
Dagmar

Dagmar Heidinga

Expertises: Wetgeving en beleid, PB's, Ontheffingsaanvragen, NNN, Gebouwgebonden soorten, Huiszwaluw, Waddenzee
Dirk

Dirk Oosterholt

Expertise: vleermuizen
Eddy

Eddy Wymenga

Strategisch adviseur
Edwin

Edwin van der Heijden

Expertises: complexe ecologische beoordelingen, algemene ecologische adviezen
Eelke

Eelke van der Veen

Expertise: ruimtelijke analyses/GIS
Elena Kappers

Elena Kappers

Expertises: roofvogels, mark-recapture, zendertechnieken
Els

Els van der Zee

HR-manager en adviseur mariene ecologie. Ecologische expertises: kustzones en Waddenzee
Elske

Elske Schut

Hoofd afdeling Natuurwetgeving. Expertises: complexe ecologische beoordelingen, algemene ecologische adviezen, e-DNA
Foto Emily

Emily Grendelman

Expertises: ecologische toetsingen, effectbeoordelingen
Erik de Vries, adviseur / onderzoek ecologie Natuurwetgeving

Erik de Vries

Expertises: complexe ecologische begeleiding, ecologische toetsingen, brede veldkennis
Erik Klop

Erik Klop

Expertises: ecologie Afrikaanse ecosystemen, ecologische impacts windenergie
Ernst

Ernst Oosterveld

Expertises: natuurinclusieve landbouw, weidevogeladvies, landschapsecologie
Ferdi

Ferdi Seljee

Expertises: aquatische ecologie, zoetwatervissen, 'human-wildlife conflicts'
Flemming

Flemming Versloot

Expertises: Zoet en zoutwater vissen, aquacultuur, vogels en zoogdieren.
Gerwin

Gerwin Veldman

Expertises: vogels, vismigratie
medewerkers Altenburg & Wymenga

Henk Vos

Projectcontroller
Hieke Voor Website Uitsnede

Hieke van den Akker

Medewerker bedrijfsbureau
Foto Website Ilse

Ilse Sijtsma

Expertises: ecologische toetsingen, effectbeoordelingen, otters
Inge

Inge Kok

Expertises: muizen, windmolens
Ivan

Ivan Mettrop

Expertises: moerasecologie, toekomstbestendig waterbeheer, klimaatadaptatie, paludicultuur
Jacob Hingst

Jacob Hingst

DevOps Software Engineer. Expertises: interfaces, API’s, grafische toepassingen, softwareontwikkeling
Japke

Japke van Assen

Expertises: wadvogels en vogelbroedeilanden
Jelle Loonstra

Jelle Loonstra

Expertises: weidevogels, vogeltrek, zendertechnieken, populatiedynamica, landbouw, ANLb
Joris

Joris Latour

Directeur Expertises: zeehonden, beren, ganzen en stakeholders
Jurjan van der Zee

Jurjan van der Zee

Expertises: statistiek, data analyse & visualisatie, datamanagement, machine learning en ecologisch modelleren
Maaike

Maaike Krol

Medewerker bedrijfsbureau
IMG 20240430 WA0006

Marco van Kammen

ICT & Facilitair manager
Margriet

Margriet van der Zwan-Krijn

Expertises: ecologische toetsingen, ontsnippering/eco-infraprojecten, biodiversiteitsscans
Marijke

Marijke Bekkema

Expertises: ruimtelijke analyses/GIS, remote sensing, geo-statistiek
Marion

Marion Brongers

Expertises: landschapsecologie, natuurherstel, biodiversiteit
Mark

Mark Koopmans

Hoofd afdeling fauna-inventarisatie & monitoring
Marleen Feldbrugge

Marleen Feldbrugge

Expertises: vegetatie, biodiversiteit, stadsecologie
Martijn

Martijn Terpstra

Expertises: biodiversiteit, insecten
Martijn Versluijs

Martijn Versluijs

Expertises: Bosecologie, biodiversiteit, ornithologie (broedvogel monitoring, gedragsecologie en populatie ecologie) en statistiek/modelleren
Martijn Wedzinga

Martijn Wedzinga

Expertises: Algemene veldkennis & windmolens
Michelle Marijt

Michelle Marijt

Expertises: mariene ecologie, 'building with nature'
Nico

Nico Beemster

Expertises: moerasvogelecologie, muizenetende roofvogels, woelmuizen
Olga

Olga Stoker

Expertises: complexe ecologische begeleiding, toetsingen, brede veldkennis vleermuizen, ruimtelijke analyses/GIS
Puck Heerink

Puck Heerink

Expertises: Mariene ecologie, Monitoring en natuurherstel in de Waddenzee, Het Caribisch gebied
Reinder

Reinder Wissman

Beheerder / technische dienst
Rob Venderbos 1 E1677743034337

Rob Venderbos

Expertises: Vegetatie, regenwormen, biodiversiteit, landbouw- en begrazingsecologie
Ron van der Hut, sr. ecoloog afdeling fauna-ecologie

Ron van der Hut

Expertises: habitatselectie, moerasvogels
Ronald Bakker, ecologisch medewerker vegetatiekartering & monitoring

Ronald Bakker

Expertise: vegetatiemonitoring
Ronald De Jong

Ronald de Jong

Expertises: ruimtelijke analyses/GIS, web GIS, GIS-training en -onderwijs; hoofd afdelingen Geo-informatie/Biodiversiteit & Landschap
Sjoukje Attema, geo-informatie-analist

Sjoukje Attema

Expertises: ruimtelijke analyses GIS, datamanagement
Sophie Ward

Sophie Ward

Expertises: ecologische toetsingen, effectbeoordelingen, vogels
Teun Smink

Teun Smink

Expertises: zoogdier- en vogel-ecologie, wildcamera-monitoring, fauna-inventarisaties en alles met otters
Wender

Wender Bil

Expertises: gedragsecologie, populatiedynamica, statistiek, ruimtelijke analyses
Wibe

Wibe Altenburg

Strategisch adviseur
Wout

Wout Bijkerk

Expertises: landschapsecologie, vegetatiemonitoring
Yde van der Heide aan het werk

Yde van der Heide

Expertise: weidevogels
A&W internationaal

Betrokkenheid, werkplezier en korte lijnen kenmerken ons bureau. We hechten aan ruimte voor nieuwe ideeën en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Lees meer
Medewerkers

Betrokkenheid, werkplezier en korte lijnen kenmerken ons bureau. We hechten aan ruimte voor nieuwe ideeën en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Lees meer
Vacatures

Zijn er vacatures bij A&W? Dat kun je op deze pagina ontdekken.

Lees meer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi