Medewerkers

Betrokkenheid, werkplezier en korte lijnen kenmerken ons bureau. We hechten aan ruimte voor nieuwe ideeën en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

A&W is georganiseerd in een aantal afdelingen, elk met hun eigen afdelingshoofd en medewerkers. Door de brede ervaring van onze medewerkers en de aard van onze projecten zijn er veel dwarsverbanden tussen de afdelingen. Voor elk project wordt een op maat gesneden team geformeerd met de benodigde expertise.

Alle medewerkers van A&W voor de thuisbasis

Medewerkers A&W

Anneke Rippen

Expertises: Noordzee- en Waddengebied, mariene ecologie

Bart Trouw

Medewerker bedrijfsbureau

Daan Bos

Expertises: natuurbescherming, populatiedynamica, pestsoorten, ganzenbiologie, weidevogels

Dirk Oosterholt

Expertise: vleermuizen

Eddy Wymenga

Directie

Edwin van der Heijden

Expertises: complexe ecologische beoordelingen, algemene ecologische adviezen; hoofd afdeling natuurwetgeving

Eelke van der Veen

Expertise: ruimtelijke analyses/GIS

Els van der Zee

Expertises: Noordzee- en Waddengebied, mariene ecologie

Elske Schut

Expertises: complexe ecologische beoordelingen, algemene ecologische adviezen, e-DNA

Erik de Vries

Expertises: complexe ecologische begeleiding, ecologische toetsingen, brede veldkennis

Erik Klop

Expertises: ecologie Afrikaanse ecosystemen, ecologische impacts windenergie

Ernst Oosterveld

Expertises: natuurinclusieve landbouw, weidevogeladvies

Harmanna Groothof

Hoofd bedrijfsbureau

Henk Vos

Projectcontroller

Hieke van den Akker

Medewerker bedrijfsbureau

Ivan Mettrop

Expertises: hydro-ecologie, toekomstbestendig waterbeheer, klimaatadaptatie

Jacob Hingst

DevOps Software Engineer. Expertises: interfaces, API’s, grafische toepassingen, softwareontwikkeling

Japke van Assen

Expertises: wadvogels en vogelbroedeilanden

Jelle Loonstra

Expertises: weidevogels, vogeltrek, zendertechnieken, populatiedynamica, landbouw, ANLb

Joris Latour

Expertises: zeehonden, beren, ganzen en stakeholders; hoofd afdeling fauna-ecologie

Lara Mielke

Expertises: ecologische toetsingen, effectbeoordelingen marien milieu

Maaike Krol

Medewerker bedrijfsbureau

Marco van Kammen

ICT-manager

Margriet Krijn

Expertises: ecologische toetsingen, ontsnippering/eco-infraprojecten, biodiversiteitsscans

Marijke Bekkema

Expertises: ruimtelijke analyses/GIS, remote sensing, geo-statistiek

Marion Brongers

Expertises: landschapsecologie, natuurherstel

Mark Koopmans

Hoofd afdeling fauna-inventarisatie & monitoring

Marleen Feldbrugge

Expertises: vegetatie, biodiversiteit, stadsecologie

Marten Sikkema

Expertise: moerasvogels

Martijn Terpstra

Expertises: biodiversiteit, insecten

Nico Beemster

Expertises: moerasvogelecologie, muizenetende roofvogels, woelmuizen

Nina Fieten

Expertises: Noordzee- en Waddengebied, mariene ecologie

Olga Stoker

Expertises: complexe ecologische begeleiding, toetsingen, brede veldkennis vleermuizen, ruimtelijke analyses/GIS

Reinder Wissman

Beheerder

Roel Strijkstra

Expertises: ecologische begeleiding, coaching, brede ecologische kennis, acquisitie

Ron van der Hut

Expertises: habitatselectie, moerasvogels

Ronald Bakker

Expertise: vegetatiemonitoring

Ronald de Jong

Expertises: ruimtelijke analyses/GIS, web GIS, GIS-training en -onderwijs; hoofd afdelingen Geo-informatie/Biodiversiteit & Landschap

Sjoukje Attema

Expertises: ruimtelijke analyses GIS, datamanagement

Teun Smink

Expertise: zoogdieren, vogels, vlinders, otters

Wibe Altenburg

Directie

Wout Bijkerk

Expertises: landschapsecologie, vegetatiemonitoring

Yde van der Heide

Expertise: weidevogels
A&W internationaal

Met een uitgebreid internationaal netwerk en een brede internationale ervaring, kunnen we onze opdrachtgevers ook van dienst zijn bij internationale projecten.

Lees meer
Medewerkers

Betrokkenheid, werkplezier en korte lijnen kenmerken ons bureau. We hechten aan ruimte voor nieuwe ideeën en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Lees meer
Vacatures

Zijn er vacatures bij A&W? Dat kun je op deze pagina ontdekken.

Lees meer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi