Dierbeweging en zenderstudies Monitoring van biodiversiteit

Kleine marterachtigen beter beschermd

M2E64A31L15 0.0 265.3240051

Onder de Natuurbeschermingswet zijn de meeste dieren beschermd, maar niet allemaal. Voor sommige diersoorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen omdat ze zo algemeen zijn dat hun voortbestaan niet onder druk staat. De ‘vrijstellingslijst’ is een lijst van soorten met een nationale beschermingsstatus (Wet natuurbescherming artikel 3.10) waarvan Provincies per diersoort zelf bepalen of er bij ruimtelijke ingrepen vrijstelling van een gedeelte van de verbodsbepalingen geldt. Ook kleine marterachtigen staan op deze lijst. De populaties daarvan lijken echter al langere tijd een negatieve trend te hebben. Reden voor een aantal Provincies om soorten als hermelijn, wezel en/of bunzing van de vrijstellingslijst te halen. De Provincie Fryslân sluit zich daar nu bij aan. Dat betekent dat kleine marterachtigen beter beschermd worden.

En wat betekent dit nu? Het belangrijkste is dat bij ecologisch beoordelingen van nieuwe plannen en projecten ook met kleine marterachtigen rekening gehouden moet worden. Daarvoor is ook veldonderzoek nodig. Wij hebben onze voorraad cameravallen aangevuld en staan klaar om deze nachtdravers op te sporen. Met strategisch geplaatste camera’s – en soms de hulp van een lekker blikje sardines – leggen wij deze mooie dieren vast op de gevoelige plaat.

 

Fotograaf:
Fotograaf: