Werk maken van herstel

Stadsecologie in Berlijn

Gierzwaluw

Niet alleen in Nederlandse steden houdt A&W zich bezig met stadsecologisch advies. In opdracht van een Duits vastgoedbedrijf schreef A&W een advies voor het versterken van de biodiversiteit op en nabij een aantal gebouwen in Berlijn. Berlijn is een enorm grote stad met oude gebouwen en relatief veel groen. Hier kan goed op worden aangesloten, vooral als het gaat om gebouwbewonende soorten. Het advies richt zich voor het grootste gedeelte op introductie van inheemse plantensoorten en plantsoenbeheer ten gunste van de insectenpopulatie. Daarnaast is er veel aandacht voor nestgelegenheid voor Gierzwaluwen, een kenmerkende soort voor deze stad.

Fotograaf:
Fotograaf: