https://www.altwym.nl/wp-content/uploads/2018/01/2017_windmolens_flevoland_fh.jpg

Ecologische effectenstudies

Publicaties

Zwarte Wieken Thumbnail

Tussenrapportage onderzoek ‘zwarte wiek’ Eemshaven

Bekijk PDF online (2,71 MB)
Scheuren In Arkemheen

Ecologische effecten van het scheuren van grasland in Arkemheen

Bekijk PDF online (1,30 MB)
Thumbnail 20 479

De rol van de Vos en andere predatoren op de ontwikkeling van op de grond broedende vogels in het Lauwersmeer

Bekijk PDF online (4,62 MB)
Wind En Zonneenergie

Externe werking wind- en zonne-energie rond Nature 2000-gebieden in Gelderland

Bekijk PDF online (19,65 MB)
Effecten Van Verbetering Woningen

Effecten van energetische verbetering van woningen op beschermde gebouwbewonende soorten

Bekijk PDF online (1,28 MB)
Rapport Effecten Bodemberoering

Review effecten natuurlijke bodemdynamiek en menselijke bodemberoering in de sublitorale Waddenzee

Bekijk PDF online (20,35 MB)
Windenergie Op En Rond De Veluwe
Ecologische effectenstudies 17 februari 2021

Windenergie op en rondom de Veluwe, effecten op Wespendief en andere soorten

Bekijk PDF online (8,25 MB)
Broedvogel En Ganzenmonitoring Op De Dollard In 2018. Eerste Jaar Met Kleirijperij En Broedeiland

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

Bekijk PDF online (3,45 MB)
Effecten Van Habitatverlies Op Grutto En Andere Weidevogels

Effecten van habitatverlies op grutto en andere weidevogels

Bekijk PDF online (2,30 MB)
Stilstandsvoorziening Windturbines Eemshaven Mogelijkheden En Consequenties

Stilstandsvoorziening windturbines Eemshaven Mogelijkheden en consequenties

Bekijk PDF online (2,48 MB)
Monitoring Aanvaringsslachtoffers Windpark Eemshaven 2009 2014, Eindrapportage Vijf Jaar Monitoring

Monitoring aanvaringsslachtoffers Windpark Eemshaven 2009-2014, Eindrapportage vijf jaar monitoring

Bekijk PDF online (6,89 MB)
Resultaten Agrarisch Weidevogelbeheer Fryslân. Jaarrapport 2015

Resultaten agrarisch weidevogelbeheer Fryslân. Jaarrapport 2015

Bekijk PDF online (3,11 MB)
Ecologische Beoordeling Uitbreiding Opgave Windenergie Provincie Groningen

Ecologische beoordeling uitbreiding opgave windenergie provincie Groningen

Bekijk PDF online (6,17 MB)
Ecologische Beoordeling Uitbreiding Panhuyspoel. Effecten Op Hydrologie En Stikstofdepositie

Ecologische beoordeling uitbreiding Panhuyspoel. Effecten op hydrologie en stikstofdepositie

Bekijk PDF online (4,59 MB)
Ganzen En Smienten Rond Het Leekstermeer In Een Tijd Van Vergraving En Vernatting. Monitoring Inzake De Waterberging 2008 2012

Ganzen en smienten rond het Leekstermeer in een tijd van vergraving en vernatting. Monitoring inzake de waterberging 2008-2012

Bekijk PDF online (4,07 MB)
Broedvogels En Beheer In De Weerribben 1999 2007. Kritische Factoren En Herstelmaatregelen Voor Moerasvogels Met Instandhoudingsdoelen

Broedvogels en beheer in de Weerribben 1999-2007. Kritische factoren en herstelmaatregelen voor moerasvogels met instandhoudingsdoelen

Bekijk PDF online (21,55 MB)
Onderbouwing Verstoringsafstanden Werkplan Weidevogels

Onderbouwing verstoringsafstanden werkplan weidevogels in Fryslân

Bekijk PDF online (5,23 MB)
Effectiviteit Compensatie Weidevogelhabitat. Resultaten Nulstudie Mijdrecht En Leeuwarden

Effectiviteit compensatie weidevogelhabitat. Resultaten nulstudie Mijdrecht en Leeuwarden

Bekijk PDF online (1,16 MB)
Additional Research On The Impact Of Conventional Illumination Of Offshore Platforms In The North Sea On Migratory Bird Populations

Additional research on the impact of conventional illumination of offshore platforms in the North sea on migratory bird populations

Bekijk PDF online (670,37 KB)
De Nationale Windmolenrisicokaart Voor Vogels
Ecologische effectenstudies 31 december 2009

De nationale windmolenrisicokaart voor vogels

Bekijk PDF online (5,19 MB)
The Impact Of Conventional Illumination Of Offshore Platforms In The North Sea On Migratory Bird Populations

The impact of conventional illumination of offshore platforms in the North sea on migratory bird populations

Bekijk PDF online (3,08 MB)
Vleermuizen En Windturbines In De Noordoostpolder

Vleermuizen en windturbines in de Noordoostpolder

Bekijk PDF online (2,72 MB)
Effectenstudie Jacht, Beheer En Schadebestrijding In Natura 2000 Gebieden

Effectenstudie jacht, beheer en schadebestrijding in Natura 2000-gebieden

Bekijk PDF online (1,19 MB)
Inventarisatie Natuurwaarden Lelystad Airport

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport

Bekijk PDF online (7,43 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: