Werk maken van herstel

Moerassen op voormalige landbouwgrond: waardevol of waardeloos?

Moerasontwikkeling

De afgelopen decennia zijn in Nederland moerassen ontwikkeld op voormalige landbouwgronden. In een aantal van deze jonge voedselrijke moerassen vestigden zich spectaculaire aantallen water- en moerasvogels. B-ware en Altenburg & Wymenga hebben in 2020-2021 twaalf gebieden bezocht en ervaringen van beheerders en onderzoekers geïnventariseerd. Het resultaat is in samenwerking met L. Bakker (NIOO-KNAW), F. Smolders (B-Ware-Radboud Universiteit) en J. van der Winden (Jan van der Winden Ecology) neergelegd in een OBN-rapport. Dat rapport is nu bondig samengevat gepubliceerd in tijdschrift Landschap (2023/1).

De variatie in biodiversiteit tussen de gebieden blijkt groot. Ervaringen met het beheer en de ontwikkelingen per gebied zijn heel verschillend. De uitgangssituatie (vooral voedselrijkdom), autonome successie, peilbeheer, begrazingsbeheer, vegetatiebeheer, en betreding en begrazing door ganzen spelen een grote rol. Op basis van de inventarisatie zijn ervaringen met deze sturende factoren in beeld gebracht.

De OBN-rapportage is hier te vinden.

Fotograaf:
Fotograaf: