Dierbeweging en zenderstudies

Gekraagde roodstaart geholpen door initiatief Soroptimisten

Gekraagde Roodstaart

Afgelopen zaterdag kreeg collega Ernst Oosterveld een geldbedrag overhandigd ter waarde van 10 dataloggers. Hiermee kunnen we Gekraagde roodstaarten uit de Noordelijke Friese Wouden uitrusten om hun trek en overwintering te traceren. De loggers zijn ter beschikking gesteld door de Friese Soroptimistenclubs. De Soroptimisten zamelden ook geld in voor het aanplanten van bomen in het elzensingellandschap in de Noordelijke Friese Wouden en in de Sahel in Ghana. De Gekraagde roodstaart vormt de verbindende schakel tussen het coulisselandschap van de NFW waar de soort broedt, en de Sahel waar hij overwintert. Aanplant van vruchtbomen in de Sahel helpt tegen verdere woestijnvorming, biedt vrouwen nieuwe verdienmogelijkheden met de vruchten en biedt de Gekraagde roodstaart overwinteringsmogelijkheden. Zo snijdt dit initiatief van de Soroptimisten op meerdere vlakken hout.

Fotograaf:
Fotograaf: