Werk maken van herstel Monitoring van biodiversiteit

Drijvend eiland voor visdieven werkt!

Broedeiland visdieven

Eerder dit jaar is in een waterplas bij Westereen een drijvend broedeiland voor visdieven aangelegd. Zie voor het hoe en waarom van dit eiland ons eerdere nieuwtje. A&W voert nu ook de monitoring van dit broedeiland uit. We kijken daarbij onder andere naar het aantal nesten en het broedsucces. Het eiland blijkt goed te worden gebruikt door de visdiefjes. Inmiddels zijn er maar liefst 31 nesten aangetroffen, en zijn 27 kuikens aanwezig!

Zie ook de reportage van Omrop Fryslân over het nieuwe broedeiland.

 
Fotograaf:
Fotograaf: