Werk maken van herstel Monitoring van biodiversiteit

Biodiversiteit in Amsterdam-Oost

Flevopark 4

Amsterdam is een relatief groene stad met specifieke en karakteristieke natuurwaarden. In opdracht van de gemeente Amsterdam is A&W gevraagd om een overzicht te maken van de staat van de biodiversiteit in stadsdeel Oost. Welke soorten of soortgroepen zijn ecologisch gezien het meest van belang, en om welke reden? Hoe ziet de trend over afgelopen jaren en de huidige verspreiding van bepalende soorten eruit? En van welke kansen en knelpunten is er sprake in stadsdeel Oost? Deze vragen staan centraal tijdens een eerste inventarisatie met als eindproduct een overzicht aan ecotopen en gidssoorten. Dit overzicht kan in een vervolgfase als uitgangspunt worden gebruikt voor een concreet plan voor het versterken van de biodiversiteit.

Fotograaf:
Fotograaf: