Populatiebeheer en genetica

Noordse woelmuis op het randje

20200929 173011 Lytse Griene Perceel N1

De noordse woelmuis heeft het moeilijk in Fryslân. Samen met de Zoogdiervereniging doet A&W al jaren onderzoek naar het voorkomen van deze bijzondere soort in verschillende Natura 2000-gebieden. Journalist Cor de Boer sprak hierover met collega Nico Beemster. Dat resulteerde in een fraai artikel (link) in de Leeuwarder Courant. 

Fotograaf:
Fotograaf: