Biodiversiteit

Populatiebeheer en genetica

Geregeld zijn er vragen over hoe om te gaan met groeiende populaties dieren, waar vanuit het maatschappelijk debat soms heel verschillend naar wordt gekeken. Vaak is er dan behoefte aan een goed inzicht in de ontwikkeling van populaties, of en hoe die te beheren zijn en wat de effecten daarvan kunnen zijn op biodiversiteit en mogelijke schade. Denk aan ganzen in landbouwgebieden, de opkomst van exoten en het beheer van muskus- en beverratten in relatie tot waterveiligheid. We hebben veel ervaring met dergelijke vragen. A&W investeert in de ontwikkeling van modellen, omdat ze een goed gereedschap zijn om kwantitatief te denken. Modellen helpen hypotheses te genereren en objectieve schattingen te maken.

De inzet van genetica levert nieuwe mogelijkheden om aan bovengenoemde vragen te werken. Via DNA dat dieren achterlaten in het milieu (zogenaamd eDNA), zoals visschubben of uitwerpselen, kunnen allerlei gegevens worden verzameld over het voorkomen van soorten, maar ook over populatiegrootte, opbouw en herkomst. In sommige gevallen kan DNA onderzoek de voorkeur hebben boven andere methoden. A&W kan adviseren over het gebruik van eDNA, en de analyse en interpretatie van de verkregen gegevens verzorgen.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

10216

Prognose populatieontwikkeling van de bever in Fryslân

Bekijk PDF online (3,43 MB)
8695

Opgroeiomstandigheden van kievitkuikens op braakstroken in grasland

Bekijk PDF online (3,86 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: