Dierbeweging en zenderstudies

Verbetering visintrek Friese kust

Vistrap Hege Diken Jul 2017

Dit projectvoorstel beoogt de aanleg van een aantal vispassages langs de Friese kust om de visintrek van de Waddenzee naar het Friese binnenland te verbeteren. Het gaat daarbij vooral om glasaal en driedoornige stekelbaars maar ook andere soorten kunnen van de maatregelen profiteren. De belangrijkste gewenste passages zijn voorzien bij Zwarte Haan en Dokkumer Nieuwe Zijlen. Het voornemen is om het project gefaseerd uit te voeren, waarbij aangesloten en samengewerkt wordt met andere initiatieven in de streek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eddy Wymenga.

Download het rapport hier.

Fotograaf:
Fotograaf: