Monitoring van biodiversiteit

Batsound in gebruik bij A&W

Baardvleermuis

Bij het inventariseren van vleermuizen wordt letterlijk en figuurlijk veelal in het duister getast om deze nachtelijke zoogdieren in kaart te brengen. Het inventariseren van vleermuizen vereist veel deskundigheid, waarbij vaak gebruikt gemaakt wordt van batdetectoren. De batdetectoren hebben een ‘Heterodyning-modus’ en een ‘Time-expension-modus’. In de Heterodyning-modus wordt het ultrasone vleermuisgeluid voor mensen hoorbaar gemaakt door het geluid te verlagen. Het ritme van de pulsen blijft hierbij behouden. In de Time-expension-modus wordt het vleermuisgeluid een tijdsfactor 10 uitgetrokken (vertraagd), waardoor ook de frequentie met een factor 10 daalt. Bij een aantal moeilijk op geluid te determineren soorten geven de heterodyning of time-expension-modus op de batdetector soms nog onvoldoende informatie.

Om beter zicht te krijgen op met name deze moeilijk te determineren soorten gebruikt A&W nu ook speciale software om de geluiden nader te kunnen analyseren. Het programma BatSound (Pettersson Elektronik AB), dat wij hiervoor gebruiken, is een handig instrument bij het analyseren van bioacoustische geluiden. Zo kan ondermeer zichtbaar worden gemaakt wat de lengte van de puls is en wat bijvoorbeeld de minimum en maximum frequentie van de pulse is. In het veld waargenomen vleermuizen kunnen op deze wijze nog eens extra onder de loep worden genomen, door de gemaakte vleermuisopnames tijdens of na het veldwerk te analyseren.

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen: http://www.batsound.com

Fotograaf:
Fotograaf: