Toekomstbestendig waterbeheer Ecologie en klimaat Werk maken van herstel

Natuerlik Fryslân 2050 in Landschap

Uitsnede Artikel Landschap

Het landelijk gebied krijgt te maken met grote ruimtelijke transities. Opgaven ten aanzien van water, klimaat, energie, wonen, stikstof en biodiversiteit buitelen over elkaar heen. Al die opgaven moeten een plaats krijgen in het landschap. En dat moet in samenhang, want niet alles kan overal. Kortgeleden presenteerden de groene organisaties in Fryslân een gezamenlijk toekomstperspectief voor natuur en landschap: ‘Natuerlik Fryslân 2050’. Dat laat zien hoe natuur en biodiversiteit een duurzame plek in het veranderende landschap kunnen krijgen. En ook hoe het benutten van natuurlijke processen bij kan dragen aan oplossingen. In het tijdschrift Landschap verscheen dit essay over Natuerlik Fryslân 2050, van de hand van A&W-collega’s Marion Brongers en Eddy Wymenga i.s.m. Peter de Ruyter

Meer lezen? Via deze link is de complete visie te downloaden

Fotograaf:
Fotograaf: