Monitoring van biodiversiteit Ecologische begeleiding

27, 28 en 29 augustus: Nacht van de Vleermuis

Meervleermuizen

Om aandacht te vragen voor vleermuizen organiseren Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) en de Zoogdiervereniging de Nacht van de vleermuis (in samenwerking met een aantal andere partijen). Dit weekend vindt de 25e Nacht van de vleermuis plaats op 27, 28 en 29 augustus. Er worden op verschillende plekken excursies georganiseerd, waarbij het publiek kan kennismaken met vleermuizen. Altenburg en Wymenga juicht dit initiatief natuurlijk van harte toe! We raden iedereen aan om kennis te komen maken met deze mooie dieren.

De Nacht van de Vleermuis geeft tevens een mooi inkijkje in het werk van vleermuisonderzoekers. Bij A&W wordt veel vleermuisonderzoek uitgevoerd. In veel gevallen is dit om vast te stellen of bij werkzaamheden een conflict met de Wet natuurbescherming ontstaat of niet. Er wordt echter ook onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het leven van vleermuizen. Op deze foto is te zien hoe een vleermuis onze onderzoeker bijna te snel af is!

Fotograaf:
Fotograaf: