Dierbeweging en zenderstudies

Vallende muizen?

FE Gevallen Veldmuizen Foto Harry Bosma WF

Vanaf juni vorig jaar werden in het aquaduct bij Hommerts (Fryslân) veel dode veldmuizen aangetroffen. Onderzoek van A&W, met een stagiair van Van Hall Larenstein, heeft duidelijk gemaakt wat daarvan de oorzaak is.

Daarbij is gebruik gemaakt van dagelijkse tellingen van dode muizen door de provincie Fryslân. In totaal ging het tussen half juni en half november 2019 om ruim 800 dode veldmuizen, met een grote piek eind juni en een kleinere begin augustus. Al snel was duidelijk dat het verloop van de sterfte sterk afweek van het normale populatieverloop. Er moest dus een andere oorzaak zijn. Het bleek voor een belangrijk deel om mannetjes te gaan. Dit gegeven wijst op een grote onderlinge concurrentie en hangt hoogstwaarschijnlijk samen met de grote veldmuizenuitbraak in Fryslân in hetzelfde jaar. De eerste piek van dode muizen volgde op het maaien van graslanden nabij het aquaduct. Kennelijk zijn de muizen hierdoor uitgeweken. De tweede piek viel samen met inundatie van graslanden in de omgeving. De inundatie was gericht op het bestrijden van de veldmuizenpiek. Daardoor zal een deel van de muizen zijn verdronken of opgegeten, maar zal ook een deel zijn gevlucht. 

Waarom is er dan alleen sterfte vastgesteld in het aquaduct bij Hommerts en niet in andere aquaducten? Ook dat is te verklaren. Van de veertien Friese aquaducten hebben er negen een opstaande muur waarlangs muizen eventueel naar beneden kunnen vallen. Daarvan lagen er twee in het muizenuitbraakgebied. En van die twee is er één waar een opstaande rand langs de muur ontbreekt: het aquaduct van Hommerts. De muizensterfte in het aquaduct is dus eenvoudig te vermijden door een opstaande rand langs de muur aan te leggen.

Lees meer in dit bericht in Nature Today over het onderzoek.

Fotograaf:
Fotograaf: