Altenburg & Wymenga

Herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie en toekomstbestendig land- en waterbeheer zijn grote opgaven van deze tijd. Als onafhankelijk ecologisch adviesbureau spelen wij, samen met opdrachtgevers en omgeving, hierin graag een rol.

Bekijk ons nieuws Lees over ons
Kruidenrijk grasland

Medewerkers

Herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie en toekomstbestendig land- en waterbeheer zijn grote opgaven van deze tijd. Als onafhankelijk ecologisch adviesbureau spelen wij, samen met opdrachtgevers en omgeving, hierin graag een rol.

Lees meer

Publicaties

Herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie en toekomstbestendig land- en waterbeheer zijn grote opgaven van deze tijd. Als onafhankelijk ecologisch adviesbureau spelen wij, samen met opdrachtgevers en omgeving, hierin graag een rol.

Ontwikkeling van kruidenrijke graslanden zorgt niet alleen voor een grote soortenrijkdom, maar is ook belangrijk voor behoud van de veenbodem en een gezond bodemleven. Bovendien vormt het de basis van een natuurvriendelijke, circulaire landbouw in het veenweidegebied. A&W voert onderzoek uit naar de verschillende trajecten die moeten worden doorlopen voor herontwikkeling van kruidenrijk grasland.

Fotograaf: Ivan Mettrop, Altenburg & Wymenga