Altenburg & Wymenga

Herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie en toekomstbestendig land- en waterbeheer zijn grote opgaven van deze tijd. Als onafhankelijk ecologisch adviesbureau spelen wij, samen met opdrachtgevers en omgeving, hierin graag een rol.

Bekijk ons nieuws Lees over ons
Zuidlaardermeer

Medewerkers

Herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie en toekomstbestendig land- en waterbeheer zijn grote opgaven van deze tijd. Als onafhankelijk ecologisch adviesbureau spelen wij, samen met opdrachtgevers en omgeving, hierin graag een rol.

Lees meer

Publicaties

Herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie en toekomstbestendig land- en waterbeheer zijn grote opgaven van deze tijd. Als onafhankelijk ecologisch adviesbureau spelen wij, samen met opdrachtgevers en omgeving, hierin graag een rol.

Het Zuidlaardermeergebied is voor A&W bekend terrein. Dit jaar wordt een vegetatie- en florakartering uitgevoerd in het gebied, in verschillende terreinen aan weerszijden van het Drentsche Diep. Eerder werkten we onder meer aan het Natura 2000-beheerplan voor dit gebied. Ook voerden we meerdere projecten uit rond biotoopherstel voor de roerdomp. Verder hebben we er een studie  gedaan naar de perspectieven van jonge moerassen rond de stad Groningen, in samenhang met het Roegwold en de Onlanden. De terreinen waarvan de vegetatie nu gekarteerd gaat worden maakten deel uit van die studie.

Fotograaf: Teun Smink, Altenburg & Wymenga