Altenburg & Wymenga

Als onafhankelijk ecologisch onderzoeks- en adviesbureau is Altenburg & Wymenga een ervaren partner voor overheidsinstellingen, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, ingenieursbureaus, adviesbureaus en andere bedrijven.

Bekijk ons nieuws Lees over ons
Lauwersmeer

Medewerkers

Betrokkenheid, werkplezier en korte lijnen kenmerken ons bureau. We hechten aan ruimte voor nieuwe ideeën en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Lees meer

In het Lauwersmeergebied, in het noorden van Nederland, zijn vaak A&W’ers te vinden. We voeren verschillende projecten uit in het kustmoerasgebied, waaronder het langdurig monitoren van de impact van bodemdaling door gaswinning op de vegetatie en effecten op de fauna, inclusief broedvogels.

Fotograaf: Teun Smink, Altenburg & Wymenga