Altenburg & Wymenga

Herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie en toekomstbestendig land- en waterbeheer zijn grote opgaven van deze tijd. Als onafhankelijk ecologisch adviesbureau spelen wij, samen met opdrachtgevers en omgeving, hierin graag een rol.

Bekijk ons nieuws Lees over ons
Lauwersmeer

Laatste nieuws

Ga naar nieuwsoverzicht
25-01-2023

Twee nieuwe #vacatures bij Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek! We zoeken een #ecoloog met ervaring in onderzoek en projectleiding, en een ...

23-01-2023

Het #Twiske is als broedplaats voor #moerasvogels minder geschikt geworden door strooiselophoping en verruiging. Ron van der Hut #alwtym heeft in ...

Over Altenburg & Wymenga

Meer over ons

Medewerkers

A&W is georganiseerd in een aantal afdelingen, elk met hun eigen afdelingshoofd en medewerkers. Door de brede ervaring van onze medewerkers en de aard van onze projecten zijn er veel dwarsverbanden tussen de afdelingen. Voor elk project wordt een op maat gesneden team geformeerd met de benodigde expertise.
Read more

In het Lauwersmeer zijn vaak en veel A&W’ers te vinden. Er lopen verschillende projecten, waaronder langjarige monitoring van de effecten van bodemdaling op vegetatiestructuur, veranderingen in de habitats van broedvogels en op muizenpopulaties.

Fotograaf: Teun Smink, Altenburg & Wymenga