Altenburg & Wymenga

Als onafhankelijk ecologisch onderzoek- en adviesbureau is Altenburg & Wymenga een ervaren partner voor overheden, ingenieursbureaus, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren.

Bekijk ons nieuws Lees over ons
De Waddenzee De Waddenzee

Medewerkers

Betrokkenheid, werkplezier en korte lijnen kenmerken ons bureau. We hechten aan ruimte voor nieuwe ideeën en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Lees meer

Op een uurtje fietsen van ons bureau ligt de Waddenzee. Veel van onze ecologen hebben hier hun onderzoeksgenen liggen. Ze zijn dan ook zeer vertrouwd met het waddenecosysteem, ecologische processen en de belangen in één van de grootste getijdengebieden op de wereld.
We hebben inmiddels vele onderzoeken en projecten uitgevoerd in dit unieke getijdengebied: van effectanalyses, beheervraagstukken tot gerichte studies aan soorten en habitattypen.

Fotograaf: Altenburg & Wymenga