Altenburg & Wymenga

Als onafhankelijk ecologisch onderzoek- en adviesbureau is Altenburg & Wymenga een ervaren partner voor overheden, ingenieursbureaus, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren.

Bekijk ons nieuws Lees over ons
Lauwersmeer

Medewerkers

Betrokkenheid, werkplezier en korte lijnen kenmerken ons bureau. We hechten aan ruimte voor nieuwe ideeën en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Lees meer

In het Lauwersmeer zijn vaak en veel A&W’ers te vinden. Er lopen verschillende projecten, waaronder de langjarige monitoring van de effecten van bodemdaling door gaswinning op vegetatiesamenstelling en -structuur, en daarmee op de habitats van broedvogels, muizen en foeragerende muizenetende roofvogels.

Fotograaf: Teun Smink, Altenburg & Wymenga