Altenburg & Wymenga

Herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie en toekomstbestendig land- en waterbeheer zijn grote opgaven van deze tijd. Als onafhankelijk ecologisch adviesbureau spelen wij, samen met opdrachtgevers en omgeving, hierin graag een rol.

Bekijk ons nieuws Lees over ons
Blauwe knoop

Laatste nieuws

Ga naar nieuwsoverzicht
17-06-2022

Een mooie blog van de boswachter in de Oostvaardersplassen die 'onze' Nico vergezelde op zijn broedvogelinventarisatie in dit beroemde moerasgebied ...

16-06-2022

Karteren van vlinders i.h.k.v. de SNL (subsidie natuur en landschapsbeheer) is een dankbare taak in het Drents-Friese Woud, voor @staatsbosbeheer. ...

Over Altenburg & Wymenga

Meer over ons

Medewerkers

A&W is georganiseerd in een aantal afdelingen, elk met hun eigen afdelingshoofd en medewerkers. Door de brede ervaring van onze medewerkers en de aard van onze projecten zijn er veel dwarsverbanden tussen de afdelingen. Voor elk project wordt een op maat gesneden team geformeerd met de benodigde expertise.
Lees meer
Fotograaf: Altenburg & Wymenga